Opravy kostela

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Novogotická stavba na návrší nad vesnicí nahradila původní starší kostelík a stala se do daleka viditelnou dominantou kraje. Nenápadné, šedé, kamenné zdivo uvnitř skrývá nádherný interiér. Nejeden návštěvník zůstal ohromen tím, jaký krásný chrám si vybudovali v nepříliš veliké obci.

Arcibiskupský inženýr, architekt Gustav Mereta, vypracoval plány stavby, jejíž provedení převzala firma stavitele Viléma Žáka z Přerova. Stavba byla zahájena 8. prosince 1879 a 24. června 1880 byl slavnostně položen základní kámen. V roce 1881 byla hrubá stavba hotova, postaven krov a položena břidlicová střecha na kostele i věži. 15. října 1882 byl kostel vysvěcen arcibiskupem Bedřichem kardinálem Fürstenbergem.

Do dnešní doby se kostel zachoval v původním novogotickém stavu – jak co do zevnějšku, tak do vnitřního zařízení a výmaleb. Právě proto byl prohlášen státní kulturní památkou. Vzhledem k úpravám ostatních Meretových děl zůstal Starovesský kostel unikátem. A to jak po stránce vzhledové, tak po stránce technické. Právě vnitřek kostela působí monumentálním dojmem, barevná okna do jisté míry nahrazují běžné oltářní obrazy a jsou vynikající ukázkou sklenářské práce. Rovněž půvabnou ukázkou historizující malby je „kobercový“ vzor imitující čalouněné závěsy na stěnách. Zcela výjimečným objektem je obrovský novogotický, kovaný a zlacený lustr.

Bohužel původní krytina kostela musela být v letech 1968 – 1969 nahrazena plechem, který zrezivěl a v současné době je díky tomu značně poškozen krov kostela i věže. Značná část krovu je nadměrně poškozena. Nyní se tedy snažíme dělat vše pro to, aby tento Boží příbytek byl opraven – dostalo se mu všeho, čeho si zaslouží. Zároveň si ale místní farníci uvědomují, že jestliže neobnovíme v našich rodinách víru v Boha, Dárce života, není pro koho kostel opravovat! A tak prosíme i Vás – všechny čtenáře těchto řádků – o krátkou modlitbu na tento úmysl. 


Náš kostel byl zařazen mezi kulturní památky.

Vzhledem k tomu, že náklady na jeho údržbu převyšují možnosti naší farnosti, přivítáme jakýkoliv Váš finanční dar, který nám pomůže v naší péči o tento krásný chrám. Opravy je možné realizovat za pomocí sbírek, příspěvků, ale i nemalým dotacím (Arcibiskupství olomoucké, Ministertvo kultury ČR, Olomoucký kraj, Obec Stará Ves, Obec Přestavlky atd.)

V případě potřeby Vám můžeme také zaslat potvrzení o přijetí Vašeho daru pro účely snížení daňového základu.

Za každý Váš dar upřímné Pán Bůh zaplať.

Číslo účtu: 162418768/0300

V každé obci se najde památka, kterou je nutné ctít a vážit si ji. Památkový chrám se svou historií, který tu máme, byl vybudován našemi předky neuvěřitelným tempem a s horlivostí v srdci víry pro všechny.
Pokud však zůstanou kostely prázdné, nebude pro koho je opravovat.


„Potomci naši, jež po letech listinu tuto čísti budete, vizte oběť, jakou jsme ochotně přinesli pro Boha a zároveň z lásky k Vám, očekávajíce, že za tuto lásku naši i vy láskou nám se odsloužíte, že Vám vždy zůstane milým a drahým chrám námi vystavený, a že v ochraně tomto na nás, jsoucích zatím již na pravdě boží, častěj na modlitbách si vzpomenete.“

(Opis listiny, která byla uschována ve skleněném cilindru do báně věže kostela ve Staré Vsi)