Aktuality a pozvánky – NOVÉ

Poděkování všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu oslav vánočních svátků. Rovněž také děkujeme všem, kteří pomohli s odstrojováním vánočních stromků a vánoční výzdoby a poté samotného úklidu kostela v sobotu 3.2.2018.


Tříkrálová sbírka 2018 – výsledky V obci Stará Ves se v rámci Tříkrálové sbírky 2018 vybralo 15.768 . V obci Přestavlky se vybralo  9.501 Kč. Děkujeme všem, kteří svými dary podpořili Tříkrálovou sbírku 2018 a také všem, kteří se podíleli na její organizaci. Více viz fotogalerie


V sobotu 6.1.2018 proběhne ve Staré Vsi pravidelná tříkrálová sbírka pod záštitou Charity ČR.


V době adventní každý pátek od 6:00 (1.12., 8.12., 15.12., 22.12.2017) budou ranní mše sv. – tzv. roráty. Po mši sv. bude malá snídaně na faře (kafe a čaj samozřejmostí), tak jako každý rok. Zveme proto všechny lidi na toto velmi oblíbené společné předvánoční ranní zastavení a očekávání příchodu Krista. Obzvláště děti, které velmi rády na toto chodí, je nemine bohatá snídaně před odchodem do školy. Příjďte ochutnat a prožít s námi společně předvánoční čas.


V neděli 3.12.2017, v 9:30 bude žehnání adventních věnců při mši svaté, doneste si je do kostela. Foto ve fotogalerii.


Malí a velcí, zveme Vás v sobotu 23.12.2017 v 9:00 na zdobění vánočních stromečků a kostela na Vánoce.  Příjďte pomoct se zdoběním, poznat krásu samotného kostela zblízka a zažít dobrou předvánoční náladu. Těší se na Vás celý tým. Dále zveme v pátek 22.12.2017 v 7:30 po rorátní mši sv. a vydatné snídani všechny silné chlapy, co se práce nebojí:), s postavením a usazením stromečků na svá místa.


Vánoční bohoslužby 2017 ve Staré Vsi a v PřestavlkáchV době adventní se koná pravidelně každý pátek ráno v 6:00 mše svatá – tzv. roráty. Po této mši se koná na faře ve farní místnosti ranní snídaně, kterou si po dohodě připraví místní dobrovolnice. Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, které se konají pouze v adventní době. I když je to velmi brzy, je to v zimním období jedinečný neopakovatelný zážitek přípravy na příchod  Krista. I pro samotné místní děti, které se jich hojně účastní v tak brzkou hodinu a po vydatné snídani už míří za svými školními povinnostmi. Přijďte ochutnat a prožít předvánoční atmosféru.

neděle 24.12. ve 21:00 hodpůlnoční ve Staré Vsi (ranní mše v 9:30)

pondělí 25.12. v 9:30 hod – Stará Ves

úterý 26.12. v 9:30 hod – Přestavlky kaple (na Štěpána)

neděle 31.12. v 9:30 hod – Stará Ves

pondělí „Nový rok1.1.2018 v 9:30 hod – Stará Ves


Adventní a vánoční koncerty 2017 Přerovského komorního orchestru:


Smíšený pěvecký sbor Vokál Přerov Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERTY 2017.


V neděli 29.10.2017 došlo vlivem silné vichřice Herwart, která se prohnala celou republikou, ke škodě na okenní skleněné vitráži v kostele. Vitráž vypadla směrem dovnitř kostela a nic dále nepoškodila. Škoda byla nahlášena jak pojišťovně, tak i na děkanát Přerov. Následná oprava poškozeného okna byla zhotovena do měsíce firmou Vitráže Bruštík ze Zábřeha, (lešení dodalo f. Rapos Holešov). Opravená skleněná vitráž byla zpět namontována 23.11.2017. Náklady na opravu činily 24.000,-Kč oprava vitráže + pronájem lešení 24.000,-Kč.

V průběhu

Pohled z venku

Před opravou

Po opravě

 

 

 

 


Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 pro děti bude probíhat na faře ve farní místnosti.
Začátek výuky bude každé pondělí od 9.10.2017:
15 – 16 hod 1. skupinka mladších dětí
16 – 17 hod 2. skupinka starších dětí.
Přihláška náboženství přihláška 2017_2018


Biskupské svěcení – katedrála Olomouc, sobota 14. 10. 2017 v 10 hodin


Setkání zástupců farních rad děkanátu- Centrum Sonus Přerov, Čtvrtek, 19. Říjen 2017 – 18:00. V zastoupení bude i naše farnost.Pobožnost u studánky v lese Dubina, 17.září 2017, v 15:00 se uskuteční za každého počasí.pouť_ke_studánce. Foto ZDE.


Zveme všechny děti a mládež na Mši sv. v neděli 10.9. v 9:30 – budeme se modlit o Boží požehnání do nového školního roku společně s žehnáním aktovek.


Poslední letošní brigády kolem kostela budou v sobotu v 9.9.2017 od 8:00. Po opravách střechy je nutné uklidit plechy, materiál a  posekat vzrostlou zeleň. Do té doby naberte síly a rádi se opět potkáme a pokecáme a něco pěkného společně uděláme… A kdo si odpracuje ať si vezme i buřty sebou a budem opékat.  Letos už naposledy!!!…PÁN BŮH ZAPLAŤ VŠEM KTEŘÍ PŘIŠLI POMOCT S ÚKLIDEM…DÍKY


Katolické společenství Ignite srdečně zve na festival Burning Square (= „Hořící náměstí“). Na programu jsou koncerty křesťanských interpretů, svědectví, workshopy, kavárna, křesťanské poradenství i možnost sv. smíření a program pro děti. Festival bude probíhat v sobotu 16. září 2017 na Velkém náměstí v Kroměříži od 15:00 do 22:00 hod.


Pozor ! Byla aktualizovaná fotogalerie, přidáno mnoho fotek z dob nedávno minulých…. poznáte se? … nebo sami zavzpomínejte.

Dne 29.8. 2017 (od 16.00 výstava nejsvětější svátosti se zpovědí a v 19.00 mše sv.) Adorační den farnosti Stará Ves u Přerova, bude vystavena nejsvětější svátost oltářní a tichá modlitba v rozjímání a závěrečné požehnání se mší svatou.

V neděli 13.8. 2017 na slavnost Nanebevzetí Panny Marie byla sloužena slavnostní hodová mše svatá v 9:30 hod za živé a zemřelé občany Staré Vsi a Přestavlk. Mše byla doprovázena slavnostní dechovou hudbou. Foto ZDE.


Od 1.7.2017 byl ustanoven nový kněz pro Staroveskou farnost, administrátor excurendo z Horní Moštěnice p. Zdeněk Pospíšilík. Novému knězi přejeme, aby zde mezi námi, našel nové přátele, nebál obrátit se svými prosbami o cokoliv, aby se mu zdejší kraj Staroveský a Přestavlcký,  stal přívětivým domovem. A nakonec mu vyprošujeme sílu Ducha svatého a hodně síly do nové práce.… Jménem celé farní rady …


Ve dnech 15.–20. 8. 2017 se koná Celostátní setkání mládeže v Olomouci . Zažijte spolu s ostatními nevšední setkání se zajímavými lidmi a potkejte nové lidi.

 


Natáčení reportáže s Televizí Přerov – V pořadu Události z kraje můžete shlédnout krátké reportáže o našem kostelu a jeho opravách a také o kapličce u studánky v lese Dubina. To vše v  0:40 min a na konci 10:15 min. Děkujeme paní starostce Mádrové, panu Darebníčkovi a paní Odstrčilové za pěkné mluvené slovo. odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=Tq8yPLpk02A


Foto z farního odpoledne v Horní Moštěnici ZDE… 


Foto z vysvědčení a táboráku ZDE… 

Děkujeme všem, kteří přišli posedět a popovídat a všem, kteří jakkoliv přispěli ke skvělé atmosféře. Všem dětem krásné prázdniny!Co v dnešní době znamená oblékat dominikánské roucho? Řád bratří kazatelů, dominikáni, nejsou jen kapitolou z historie Římskokatolické církve. Je to stále aktivně fungující společenství bratří a sester. Psi Páně však nechtějí popisovat dlouhou historii řádu. Namísto toho čmuchají za zdmi současných českých klášterů, aby obyčejným smrtelníkům ukázali, co obnáší život v této komunitě a jak vypadá jejich kontakt s okolním světem. Neznámým prostředím provádí jeden ze členů řádu, bratr Jindřich. Jeho prostřednictvím poznáváme každodenní práci a poslání dominikánů. Vidíme pokoru, radost a naplnění, ale také stín pochybností a pocity těžkosti ze zvolené cesty….. Zveme Vás na dokumentární film, který bude promítán dne 2.6.2017 v 17:30 kině v Horní Moštěnici, vstupné 40Kč. Samotný dokument představí a uvede samotný režisér Jonáš Vacek.
Další info k filmu zde: Trailer: https://youtu.be/v6ryuJ0nI-4, Stránky filmu: www.psipane.cz, Recenze na film: http://25fps.cz/2017/psi-pane-aneb-snez-ten-film/


Farníci ze Staré Vsi u Přerova a Přestavlk, Vás srdečně zvou v neděli 21. května 2017 na májovou “Pouť ke studánce“ v lese Dubina. Od kostela ve Staré Vsi vyjdeme ve 14:00 hodin ke kapličce za doprovodu dechové hudby. V 15:00 hodin bude sloužena mše svatá s májovou pobožností. (V případě nepříznivého počasí budeme v kostele – od 14.hod májová a poté mše svatá.)

Chození s Májkou

K tradičním lidovým křesťanksým zvykům patří i chození j májem.  S májem chodí ve Staré Vsi a v Přestavlkách děvčata školního i předškolního věku. V ruce drží nazdobenou májku a u každého domu zpívají starou píseň „Stála Panenka Maria“. Za svou návštěvu jsou v každé domácnosti odměněny sladkostmi. Májky si připravují originální vlastnoruční, většinou ve spolupráci s maminkou. Zvyk probíhá vždy na „smrtnou neděli“, má se topit zima a vítat jaro.

Chození s Májkou

Stála Panenka Maria

Dostalo se nám do rukou původ písně  „Stála Panenka Maria“ a odkud se tato říkanka právě vzala v celé své verzi. Samy děvčata to mají zaznamenané z ústního podání. V zápisu z roku 1893, které sesbíral a vydal Josef Čapka Drahlovský a Masarykova univerzita – Filozofická fakulta tuto publikaci znovu vydala v roce 2013 je celá písnička zapsaná.

 


V sobotu 13.5.2017 v 18:00 bude probíhat v Kulturním domě v Horní Moštěnici koncert známé pop gospelové skupiny GOOD WORK. Všichni jste srdečně zváni.

GOOD WORK 2017


Připomínka 250. výročí přenesení milostné sochy Panny Marie do kojetínského chrámu, viz pozvánka: Květen 2017 Kojetín Křenovice


Všichni mladí jsou zváni na arcidiecézní setkání mládeže, které se bude konat v sobotu 1. dubna 2017 ve Zlíně. Začátek je v 9.30 hodin. Motto setkání: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ (Lk 1,49) V předvečer setkání se uskuteční předprogram u salesiánů v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Doporučená věková hranice: 14–30 let. Účastnický poplatek je 50 Kč. Podrobný program najdete na http://mladez.ado.cz/zlin2017/.


POSTNÍ ŘÁD: Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let). Každý pátek (kromě liturgických slavností) je dnem pokání. Formou pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba. Celá postní doba je časem kající praxe církve. Před každým svatým přijímáním je eucharistický půst alespoň jednu hodinu před svatým přijímáním.


Divadelní spolek „Vlkoš sobě aneb ochotni schopni čehokoliv“ Vás srdečně zve na komedii Jaroslava Koloděje POSTEL PRO ANDĚLA. SOBOTA 11. BŘEZNA v 16.00 hodin PŘESTAVLKY v kulturním sále.


V pátek 10.2. v 19:30 budou probíhat MODLITBY MLÁDEŽE DĚKANÁTU PŘEROV v Horní Moštěnici – akce bude probíhat v kostele a posléze občerstvení na faře. Srdečně jste zváni. (podrobnosti ze setkání viz. fotogalerie)


sbírky tříkrálové

Výtěžek tříkrálové sbírky :
rok         Stará Ves         Přestavlky      celkem za rok
2000     není známo   není známo     není známo
2001     není známo   5 094,00 Kč    5 094,00 Kč
2002    není známo    4 828,00 Kč   4 828,00 Kč
2004   není známo    7 003,00 Kč   7 003,00 Kč
2005   14 815,00 Kč   7 690,00 Kč   22 505,00 Kč
2006   12 200,00 Kč   5 500,00 Kč   17 700,00 Kč
2007   10 758,50 Kč   6 908,00 Kč   17 666,50 Kč
2008   11 406,00 Kč   6 713,50 Kč   18 119,50 Kč
2009   12 873,00 Kč   5 000,00 Kč   17 873,00 Kč
2010   11 483,00 Kč   7 000,00 Kč   18 483,00 Kč
2011   12 965,00 Kč   7 003,00 Kč   19 968,00 Kč
2012   12 967,00 Kč   6 260,00 Kč   19 227,00 Kč
2013   13 067,00 Kč   7 285,00 Kč   20 352,00 Kč
2014   13 670,00 Kč   8 321,00 Kč   21 991,00 Kč
2015   14 779,00 Kč   8 500,00 Kč   23 279,00 Kč
2016   13 725,00 Kč   8 700,00 Kč   22 425,00 Kč
2017   15 135,00 Kč   8 990,00 Kč   24 125,00 Kč
2018   15 768,00 Kč   9 501,00 Kč   25 269,00 Kč


V sobotu 21.1.2017 v 9:00 bude probíhat odstrojování vánočních stromků a vánoční výzdoby kostela. Kdo má sílu a chuť, může přijít pomoct.


Veškeré aktuality k opravám jsou zveřejněny a doplňovány v sekci OPRAVY KOSTELA.