Pořad bohoslužeb


Pravidelné bohoslužby ve Staré Vsi
každou neděli v 9:30 hod.

Během týdne:
v létě v pondělí 18:00 hod
v zimě v pondělí 17:00 hod
v kapli v Přestavlkách dle ohlášek
Změny v bohoslužbách jsou ohlášeny při nedělních ohláškách.


Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 pro děti bude probíhat na faře ve farní místnosti.
Začátek výuky bude každé pondělí od 9.10.2017:
15 – 16 hod skupinka mladších dětí
16 – 17 hod skupinka starších dětí.
Přihláška náboženství přihláška 2017_2018


Každou 2. neděli v měsíci probíhá při mši sv. pravidelná sbírka na opravu kostela!


Návštěva nemocných

Návštěva kněze je určena pro ty, kteří dlouhodobě nebo zcela nemohou docházet na mši svatou. Kněz navštěvuje nemocné u nich doma vždy první pátek v měsíci ve  spravovaných farností. Při návštěvě mají nemocní možnost přistoupit ke svátosti smíření, poslechu duchovního slova a je jim podáno svaté přijímání. Jednou za rok, nebo dle potřeby, uděluje kněz svátost pomazání nemocných.

Pokud víte, že by někdo uvítal setkání s knězem, ať předá informaci nebo ho kontaktuje prostřednictvím telefonu a domluví si termín osobní návštěvy.


Postní doba bohoslužby 2018

Popeleční středa 14.2.2018:
mše sv. nebude


Velikonoční bohoslužby 2018 ve Staré Vsi

Květná neděle:
9:30 hod. – mše sv.

Zelený čtvrtek:
bohoslužby ve farnosti nejsou! Možnost v Horní Moštěnici.

Velký pátek:
16:30 hod. – křížová cesta
17:00 hod. – velkopáteční obřady

Bílá sobota:
21:00 hod. Velikonoční vigilie („vzkříšení“)

Neděle Zmrtvýchvstání Páně:
9:30 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

Pondělí velikonoční:
9:30 hod. – mše sv.


Slavnostní hodová mše svatá ve Staré Vsi 2018

kostel zasvěcený: Nanebevzetí Panny Marie – 15.8., mše svatá v neděli . 8. 2018 v 9:30 hod

Slavnostní hodová mše svatá v kapli v Přestavlkách 2017

kaple zasvěcená: Nanebevstoupení Páně – 25.5., mše svatá v pondělí . 5. 2018 v 17:00 hod


Vánoční bohoslužby 2018 ve Staré Vsi a v Přestavlkách

V době adventní se koná pravidelně každý pátek ráno v 6:00 mše svatá – tzv. roráty. Po této mši se koná na faře ve farní místnosti i ranní snídaně, kterou si po dohodě připraví místní dobrovolnice. Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, které se konají pouze v adventní době. I když je to velmi brzy, je to v zimním období jedinečný neopakovatelný zážitek přípravy na příchod  Krista. I pro samotné místní děti, které se jich hojně účastní a po vydatné snídani už míří za svými školními povinnostmi. Přijďte ochutnat a prožít předvánoční atmosféru.

pondělí 24.12. ve 21:00 hodpůlnoční ve Staré Vsi

úterý 25.12. v 9:30 hod – Stará Ves

středa 26.12. v 9:30 hod – Přestavlky kaple (na Štěpána)

pondělí 31.12. v 9:30 hod – Stará Ves

úterý „Nový rok1.1.2019 v 9:30 hod – Stará Ves


Pouť ke studánce v lese Dubina

bude se konat pravidelně každý rok vždy 1. neděli v květnu a 1. neděli v září,  v 15:00.