O farnosti

Více informací o akcích, pozvánkách a novinkách ve farním životě naleznete ZDE.


kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Vsi u Přerova

Vítejte na stránkách Římskokatolické farnosti Stará Ves u Přerova.

Farnost tvoří obyvatelé Staré Vsi a Přestavlk, spadající do děkanátu Přerov, arcidiecéze Olomouc.

Hlavní dominantou farnosti je nádherný novogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie (15.8.)

barokní zámek s kaplí Nanebevstoupení Páně v Přestavlkách

a v Přestavlkách historická barokní zámecká kaple Nanebevstoupení Páně (25.5.)


Římskokatolickou farnost Stará Ves netvoří, jak by se mohlo na první pohled zdát, jenom jedna obec. Do farnosti patří i sousední obec Přestavlky se svou zámeckou kaplí. Pravidelné bohoslužby probíhají pouze ve farním kostele ve Staré Vsi, který navštěvují věřící z obou obcí.

Obec Stará Ves čítá necelých 650 obyvatel a obec Přestavlky cca 270 obyvatel. Z toho pravidelný počet návštěvníků nedělních bohoslužeb činí cca 20 – 40 stálých věřících z obou farností. Nutno podotknout, že zejména farníci z Přestavlk tvoří mnohdy většinu při mších než samotní farníci Staré Vsi, kdy je to patrné při bohoslužbách. Kroniky rovněž zaznamenávají, jak vysoký byl v minulosti počet věřících, až bylo nutné kupovat (rezervovat) si i místo v lavicích. Ale mnozí ze současných pamětníků pamatují, kdy byl plný kostel i během týdne. Nicméně je důležité říct, že svou velikostí pojme při významných akcí i kolem 300 lidí.

Co je velkou radostí, ale i nadějí do budoucna, že z počtu věřících je zhruba 15 malých dětí (i díky dětskému domovu a starším dětem). Možná by se někomu mohlo zdát, že počet věřících je poněkud skromný na tak velký kostel. Ale je třeba vědět, že obě obce jsou tvořeny i jinými náboženstvími a nebo se nehlásí k žádné víře. Ale i přes stálé věřící, je tento chrám pro všechny a bez rozdílu. A co je obrovskou posilou pro farnost? Rodiny s dětmi.

Římskokatolická farnost Stará Ves má ustanovenou pastorační a ekonomickou radu. Ve farnosti funguje společenství školních dětí navštěvujících náboženství , společenství mládeže při různých akcí. Probíhá pravidelné modlitební setkání tzv. Živého růžence mezi dobrovolníky – zvláště z Přestavlk. Farnost se může pochlubit dobrovolnou scholou dospělých, mladých a dětí, které doprovázejí bohoslužbu svým zpěvěm a hrou na nástroje. Ve farnosti probíhají různé aktivity jako je společná pouť farností (i okolních farností) ke kapličce u studánky v lese Dubina, pěší pouť na sv. Hostýn, velmi oblíbené a hojně navštěvované adventní a benefiční koncerty, mše sv. se zaměřením pro děti, farní výlet, farní den, sportovní aktivity, pořádání pravidelných tříkrálových sbírek ve spolupráci s Charitou Přerov a další, o nichž se můžete dočíst dále a zůčastnit všichni.

… Srdečně jste vítáni …


Po více jak 100 letech nastal čas k velkým nutným opravám tohoto kostela!!!


„Potomci naši, jež po letech listinu tuto čísti budete, vizte oběť, jakou jsme ochotně přinesli pro Boha a zároveň z lásky k Vám, očekávajíce, že za tuto lásku naši i vy láskou nám se odsloužíte, že Vám vždy zůstane milým a drahým chrám námi vystavený, a že v ochraně tomto na nás, jsoucích zatím již na pravdě boží, častěj na modlitbách si vzpomenete.“

(Opis listiny, která byla uschována ve skleněném cilindru do báně věže kostela ve Staré Vsi)


TOPlist